Všem děkujeme!!! Thank you!!!

01.01.2011 11:40
Děkujeme všem majitelům, kteří nám poslali fotografie našich odchovů.

Je to důležité pro nás chovatele jako zpětná vazba, ale také pro ně samotné. Na našich webových stránkách tak mohou vidět nejen své miláčky a jejich sourozence, ale většinu našich odchovů! Udělají si představu o vrhu, ze kterého jejich pes pochází a mohou vidět jak se chovná fena - matka štěňat ve vrzích prosadila. Díky informacím o povaze, výstavách, zkouškách a zdravotních testech našich odchovů se mohou přesvědčit o našem chovatelském úsilí. O péči, kterou štěňatům věnujeme. Psi z Király Puszta jsou spolehliví a přátelští kamarádi s hlídacím instinktem! Tyto fotografie a informace jsou důležité pro potenciální zájemce o štěňátko z Király Puszta, ale také pro majitele chovné feny, kteří na našich webových stránkách uvidí odchovy po krycích psech a mohou jim tak ulehčit výběr.

Karin a Přemysl Mikolášovi

We thank all owners who have sent us pictures of our puppies from Király Puszta. It´s important for us breeders as feedback, but also for themselves. On our website you can see not only their pets and their siblings, but most of our dogs! They do have an idea about the litter from which the dog can come and see how the breeding female - mother of the puppies in one litter prevailed. Using information on the nature, dog shows, medical examinations and tests of our puppies can convince our breeding efforts. And our care for the puppies. Dogs from Király Puszta are staunch friends and friendly with guarding instincts. These photos and information are important for potential candidates in a puppy from Király Puszta, but also for the owners of breeding females, who see our website for puppies and dogs can cover them easier choice.
Karin and Přemysl Mikolas