Feny/Females

 

 

Adri HD A/A, ED 0/0  

 

 

Abba HD A/A, ED 0/0

 

Elita HD A/A, ED 0/0


Eirin HD A/A, ED 0/0

more informations about our breeding females at www.komondor.cz

Více informací o našich chovných fenách najdete na domovských web. stránkách www.komondor.cz