7.10.2010 Evropské dny Handicapu

Na začátku října jsme s Derék Achillem navštívili Střední školu prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě, kde se konaly Evropské dny handicapu. S manželem připravujeme Achilla na dráhu canisterapeutického psa, proto jsme jej vzali jako reprezentanta canisterapie.  Achill se choval v průběhu dne výborně,  a na všechny podněty (hluk, velký počet cizích osob, neznámá budova, různé povrchy,...) reagoval tak, jak se od canisterapeutického psa očekává.  Více fotografií z této akce najdete zde https://www.asociacetrigon.eu/cs/news/105/36/EDH-2010-Workshop/d.gallery-detail/

a v naší fotogalerii.